ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට අබුඩාබි ආයෝජකයන්ද එක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර ඒ අනුව ආයෝජන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාව තුළින් ලබාගත හැකි බවද ජලය, මහාමාර්ග, විදුලි බලය වැනි ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම්ද නව ආයෝජන සඳහා පහසුවෙන් යොදාගත හැකි බවද අබුඩාබි රජයේ ගාන්ටුට් සමූහයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හා ආයෝජන නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානි රෂීඩ් මෙහරන් මහතා ප්‍රකා‍ශ කළේය.

අබුඩාබි රාජ්‍යයේ ආයෝජකයන් පිරිසක් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේදී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද (02) හමුවූ අවස්ථාවේදී මේ බව කියා සිටියේය.

ඹෟෂධ නිෂ්පාදනය, විදුලිබල නිෂ්පාදනය, හෝටල් කර්මාන්තය සහ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය ආදී වූ මහා පරිමාණ ආයෝජනයන් පිළිබඳව අබුඩාබි රාජයේ ආයෝජන නියෝජිතවරු මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළහ.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පවසා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින සාමකාමි හා සංවර්ධන වාතාවරණය විදේශීය ආයෝජකයන් සඳහා හිතකර ලෙස බලපා ඇති බවය. එහිදී අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ දේශීය වශයෙන් මහා මාර්ග පද්ධති ජාලය සංවර්ධනය කර තිබෙන අතර දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයත් ඉදිරියේදී ඉදිකිරීමට නියමිත උතුරු අධිවේගී මාර්ගයත් නිසා විශාල වශයෙන් ප්‍රවාහන අංශය දියුණු වන අතරම කඩිනමින් භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන බවයි. එබැවින් නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් අපනයන ප්‍රමාණයේ වර්ධනයත් එකවර ලබාගත හැකි අතර සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණුවත් සමඟම මහා පරිමාණ ආයෝජනයන් වැඩි වශයෙන් සිදුවන බව ද පෙන්වා දුන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ඖෂධ නිෂ්පාදනය, අපනයන අභිමුඛ එළවළු හා පලතුරු නිෂ්පාදනය හා කෘෂි නිෂ්පාදන ආදී කර්මාන්ත අලුතින් ආරම්භ වෙමින් පවතින බවද පැවසීය.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn